Dokumentasjon

For å studere effekten av Brizo® (Glycine max, SC012) og lindring av vannlatingsplager relatert til BPH, ble det satt opp en 12-ukers undersøkelse hvor man benyttet International Prostate Symptom Score (I-PSS) spørreskjema. I undersøkelsen deltok menn med generelt god helse, i aldersgruppen 50 år og oppover, med symptomer på moderat til alvorlig godartet benign prostatahyperplasi (BPH). Det var over 200 menn fra ulike land (Norge, Israel og UK som deltok i undersøkelsen.

Deltagerne fylte ut spørreskjemaet International Prostate Symptom Score (I-PSS) ved start, etter 4 uker, 8 uker og 12 uker. Deltagerne inntok 2 kapsler Brizo® (800 mg Glycine Max, SC012) daglig, en på morgenen og en på kvelden i 12 uker.

Spørreskjemaet I-PSS baseres på 7 spørsmål knyttet til urinsymptomer og livskvalitet. Under hvert spørsmål settes en score relatert til alvorlighet av symptomene. Den totale poengsummen varierer fra 0 til 35 og gjenspeiles som mild (0-7), moderat (8-19) og alvorlig (20-35) og angis som I-PSS score. Resultatene ble analysert ved hjelp av statistiske t-tester.

Resultatene var som følger:

Etter 4 ukers daglig bruk av Brizo® viste resultatene en endring i I-PSS score fra 21.7 ±0.85 (alvorlig) som var resultatet ved start/baseline til 12.1±0.48 (moderat). Resultatene ved 8 uker og 12 uker viste en score på henholdsvis 6.8±0.1 og 5.1±0.1 som er betegnet som milde symptomer, og det er en signifikant reduksjon i alvorlighetsgrad i symptomene som ble rapportert av deltagerne ved start av undersøkelsen. Ingen av deltakerne i undersøkelsen rapporterte bivirkninger av behandlingen. Undersøkelsen viser at Brizo® gir en betydelig lindring av urinsymptomer knyttet til BPH allerede innen den første måneden med daglig bruk, og at lindringen fortsetter med langvarig bruk.